Turno Julio - Agosto 2014


TURNO: del 21/07 al 29/08/14

INSCRIPCIÓN
: de 8:00 a 15:00 hs. A PARTIR del 03/07/2014

ASIGNATURA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA
MATEMÁTICA 21-jul 09:00 04-ag 09:00 19-ag 09:00 25-ag 09:00
QUÍMICA GRAL E INORGÁNICA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
BOTÁNICA AGRICOLA GENERAL 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
QUÍMICA ORGÁNICA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
QUÍMICA ANALÍTICA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
REALIDAD RURAL 22-jul 10:00 05-ag 10:00 19-ag 10:00 26-ag 10:00
TALLER AGRÍCOLA 22-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 26-ag 12:00
FÍSICA 21-jul 16:30 08-ag 09:30 22-ag 09:30 25-ag 09:30
QUÍMICA BIOLÓGICA 24-jul 14:00 07-ag 14:00 21-ag 14:00 28-ag 14:00
BIOESTADÍSTICA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 28-ag 09:00
ECOLOGÍA GENERAL 22-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 26-ag 09:00
BOTÁNICA A. SISTEMÁTICA 22-jul 09:00 04-ag 09:00 19-ag 09:00 26-ag 09:00
CLIMATOLOGÍA Y F. A. 25-jul 14:00 08-ag 14:00 22-ag 14:00 29-ag 14:00
FISIOLOGÍA VEGETAL 21-jul 09:30 04-ag 09:30 20-ag 09:30 25-ag 09:30
GENÉTICA Y F. 21-jul 09:00 04-ag 09:00 19-ag 09:00 25-ag 09:00
MICROBIOLOGÍA A. 22-jul 14:00 05-ag 09:30 19-ag 09:30 26-ag 09:30
EDAFOLOGÍA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
FITOPATOLOGÍA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
ZOOLOGÍA AGRÍCOLA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 28-ag 09:00
ANATOMÍA Y F. ANIMAL 25-jul 10:00 08-ag 10:00 22-ag 10:00 29-ag 10:00
CURSO E. DE TOPOGRAFÍA 25-jul 14:00 08-ag 14:00 22-ag 14:00 29-ag 14:00
HIDRÁULICA E H. A. 24-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 28-ag 09:00
NUTRICIÓN ANIMAL 25-jul 14:00 08-ag 14:00 22-ag 14:00 29-ag 14:00
ECONOMÍA AGRARIA 22-jul 09:00 08-ag 09:00 20-ag 09:00 26-ag 09:00
MECANIZACIÓN A. 24-jul 09:00 05-ag 09:00 20-ag 09:00 28-ag 09:00
TERAPÉUTICA VEGETAL 22-jul 13:00 05-ag 13:00 19-ag 13:00 26-ag 13:00
MANEJO Y C. DE SUELOS 21-jul 09:00 04-ag 09:00 19-ag 09:00 25-ag 09:00
MODELOS MULTIVARIADOS Y D.E. 23-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 27-ag 09:00
ECOLOGÍA APLICADA 22-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 26-ag 09:00
PROGRAMACIÓN Y A. A. 22-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 26-ag 09:00
FRUTICULTURA I 24-jul 14:00 07-ag 14:00 21-ag 14:00 28-ag 14:00
HORTICULTURA 22-jul 09:00 05-ag 09:00 19-ag 09:00 26-ag 09:00
FRUTICULTURA II 24-jul 14:00 07-ag 14:00 21-ag 14:00 28-ag 14:00
EXTENSIÓN RURAL 22-jul 10:00 05-ag 10:00 19-ag 10:00 26-ag 10:00
TECNOLOGÍA DE FRUTAS 22-jul 13:30 05-ag 13:30 19-ag 13:30 26-ag 13:30
FORRAJES Y M. DE PASTURAS 25-jul 09:00 08-ag 09:00 22-ag 09:00 29-ag 09:00
MANEJO Y U. DE PASTIZALES N.  25-jul 09:00 08-ag 09:00 22-ag 09:00 29-ag 09:00
PROD. OVINO-CAPRINA 25-jul 09:00 08-ag 09:00 22-ag 09:00 29-ag 09:00
PRODUCCIÓN BOVINA 25-jul 09:00 08-ag 09:00 22-ag 09:00 29-ag 09:00
PRODUCCIÓN MONOGÁSTRICOS 25-jul 15:00 08-ag 15:00 22-ag 15:00 29-ag 15:00
VITICULTURA 22-jul 09:00 05-ag 09:00 19-ag 09:00 26-ag 09:00
DASONOMÍA 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
PARQUES, JARDINES Y FL. 21-jul 09:00 04-ag 09:00 19-ag 09:00 25-ag 11:00
ENOLOGÍA 22-jul 09:00 05-ag 09:00 19-ag 09:00 26-ag 09:00
INTERPRETACIÓN Y U. DE INV. R. NAT. 24-jul 09:00 07-ag 09:00 21-ag 09:00 28-ag 09:00
INGENIERÍA DE LOS R. HIDRÁULICOS 24-jul 09:00 07-ag 09:00 20-ag 09:00 28-ag 09:00
MANEJO Y E. DE FAUNA SILVESTRE 25-jul 10:00 08-ag 10:00 22-ag 10:00 29-ag 10:00
INGLES 23-jul 09:30 05-ag 13:30        
CULTIVOS ESPECIALES 22-jul 13:30 05-ag 13:30 19-ag 13:30 26-ag 13:30


TERAPÉUTICA VEGETAL - EXAMEN LIBRE 09:00 hs

TECNOLOGÍA DE FRUTAS - CULTIVOS ESPECIALES - EXAMEN LIBRE 09:30 hs

 - - - - - -

Exámenes del 21/07 vence la Inscripción el 16/07

Exámenes del 22/07 vence la Inscripción el 17/07

Exámenes del 23/07 vence la Inscripción el 18/07

Exámenes del 24/07 vence la Inscripción el 21/07

Exámenes del 25/07 vence la Inscripción el 22/07

------------------

Exámenes del 04/08 vence la Inscripción el 30/07

Exámenes del 05/08 vence la Inscripción el 31/07

Exámenes del 07/08 vence la Inscripción el 01/08

Exámenes del 08/08 vence la Inscripción el 04/08

------------------

Exámenes del 19/08 vence la Inscripción el 13/08

Exámenes del 20/08 vence la Inscripción el 14/08

Exámenes del 21/08 vence la Inscripción el 15/08

Exámenes del 22/08 vence la Inscripción el 19/08

------------------

Exámenes del 25/08 vence la Inscripción el 20/08

Exámenes del 26/08 vence la Inscripción el 21/08

Exámenes del 27/08 vence la Inscripción el 22/08

Exámenes del 28/08 vence la Inscripción el 25/08

Exámenes del 29/08 vence la Inscripción el 26/08